Het vierstemmige Parochiekoor
van Overijse Centrum

Kandidaten kunnen vrijblijvend contact opnemen. Hieronder vind je een aantal voorwaarden voor het lidmaatschap.

 Kosten

  • Er wordt geen lidgeld gevraagd.

Repetities

  • Elke donderdag van 20u tot 22u in de Sint-Martinus kerk van Overijse Centrum.  Uitzonderlijk wordt deze repetitie verplaatst naar woensdag in het kader van feestdagen.
  • Regelmatige aanwezigheid op repetities is een basisvereiste. Dit houdt in: niet te laat komen of niet te vroeg weglopen.
  • Actief deelnemen tijdens de repetitie. Dit betekent: een goede fysieke houding en mentale concentratie.
  • Elk lid dient zijn zangpartij grondig te kennen, daarbij kan de elektronische weergeving (in vorm van ".mid" bestanden) van de ledenruimte van onze website zeker helpen.

Concerten

  • Tijdens de concerten wordt er opgetreden in een verzorgd uniform: in het zwart, met een turquoise sjaal voor de vrouwen en met een een wit hemd voor de mannen.   Een zwarte map is ook nodig voor de partituren.

Jaarwerking

  • Het werkjaar begint in augustus en eindigt eind juni.
  • Het koor verzorgt plechtig de kerkelijke feestvieringen op Kerstmis, Pasen, Druivenfeesten, Pinksteren, Allerheiligen...
  • Ieder jaar is er een "Jaarconcert" met een gevarieerd en uitdagend programma. De generale repetitie, de dag voor het concert, is verplicht.
  • Soms worden extra repetities ingelegd als dit nodig blijkt in het kader van een nakend concert.

Van elk koorlid wordt verwacht bereid te zijn om, bij praktische aangelegenheden, een handje toe te steken waar het nodig is.